Vogeltelling Euro Birdwatch

okt 3, 2017 door     Reacties uitgeschakeld voor Vogeltelling Euro Birdwatch    Categorie: Nieuws

Spreeuw op een tijdens vogelteldag

Geplaatst op 30 september 2017

Tijdens de landelijke vogelteldag is de spreeuw  vandaag het vaakst geteld, maar liefst 66.723 keer, gevolgd door de vink en graspieper. Vandaag telden duizenden vogelaars over het hele land op meer dan 115 verschillende locaties zoveel mogelijk trekvogels. Vogelbescherming Nederland cordineert deze massale vogeltelling in het kader van de Euro Birdwatch, waaraan 40 Europese landen meedoen. Door in alle landen tegelijkertijd te tellen kan de vogeltrek goed in kaart gebracht worden. In Nederland telden de vogelaars gezamenlijk 194.581 vogels. Door de regen vlogen er minder vogels dan normaal. Wel werden er veel bijzondere soorten gezien en belandde de smient, de fluiteend, in de top 10.

Dit jaar zijn er relatief weinig vogels geteld door het regenachtige weer, alhoewel een diepterecord uit bleef. Dat dateert uit 1999, toen de teller bleef steken op iets meer dan 90.000.  Waar vorig jaar de graspieper nog verassend de winnaar was, staat nu de spreeuw weer op nummer 1.Â
Naast de regen, zijn de lage aantallen trekvogels ook te wijten aan het mooie weer van gisteren. Hierdoor besloten toen veel vogels al weg te trekken. En door slecht weer in Noorwegen besloten de vogels aldaar hun jaarlijkse trektocht naar het zuiden nog even uit te stellen.

Spreeuwen

In deze tijd van het jaar kent ons land een recordaantal spreeuwen. Onze eigen vogel die hier gebroed hebben en hun jongen krijgen gezelschap van spreeuwen uit Scandinavië en Oost-Europa. Zij zijn naar Nederland gekomen om de strenge winter in hun geboorteland te ontvluchten. Al die spreeuwen zwerven overdag rond op zoek naar voedsel. Tegen de avond zoeken ze elkaars gezelschap op om in grote groepen te overnachten. Rond de schemering ontstaan dan grote spreeuwenwolken die door de lucht dansen. Een natuurfenomeen dat je moet zien! Over enkele weken trekt een gedeelte van de spreeuwen weg om elders de winter door te brengen, zoals bijvoorbeeld in Engeland.

Bron :vogelbescherming nederland.

De top 10 van Nederland

1 Spreeuw 66.723
2 Vink 22.820
3 Graspieper 17.903
4 Grauwe gans 11.860
5 Aalscholver 11.714
6 Kievit 9.027
7 Kneu 4.677
8 Kokmeeuw 4.167
9 Wulp 3.972
10 Smient                       2.501

Reacties zijn uitgeschakeld.